Internet prezentacija koristi "kolačiće". Nastavkom prelistavanja internet prezentacije saglasni ste sa korišćenjem "kolačića"!
Objavljeno: 13. februar 2020.

Aquascaping jeste forma umetnosti u kojoj mašta i kreativnost igraju ključnu ulogu, ali je savladavanje osnovnih principa neophodno ako želimo uspeh. Mere su veoma bitne u prirodi, pa tako i u aquascapingu. Postoji set matematičkih principa pomoću kojih možete postići da sve u akvarijumu deluje kao da je na svom mestu i da cela slika pruža ugođaj posmatraču. Priroda pre divote, nepredvidljivosti i različitosti ima i matematičke principe.

Osnovno pravilo je pravilo trećina. Lepota je u oku posmatrača, ali i oko posmatrača se može kontrolisati. To zna svaki umetnik i iskorišćava sve prednosti. Poenta aquascapinga jeste u tome da kreira očaravajuće slike usmeravajući posmatraće u šta da gledaju prvo i na koju stranu da gledaju kasnije. Pravilo trećina nam govori kako da koristimo imaginarne vodilje tako da znamo gde određene elemente da postavimo, kako bi kontrolisali pogled posmatrača. Kako bi razumeli pravilo trećina podelite sliku na devet jednakih delova sa dve horizontalne i dve vertikalne linije. Svrha ovih linija je da locira mesta na presecima na kojima možete da postavite centralnu tačku – specijalnu tačku koja odmah privlači pogled posmatrača i od koje posmatrač nastavlja dalje do drugih interesantnih tačaka. Ovo čini proces posmatranja interesantnijim i sa više zadovoljstva. Ako centralnu tačku stavimo u sredinu akvarijuma, onda ćemo pažnju posmatrača prikovati za sredinu što će sprečiti posmatrača da gleda šta se dešava sa strane.  

Zlatni presek je broj koji se dobija kada liniju podelite na dva dela tako da ako dimenziju dužeg dela podelite sa dimenzijom kraćeg dela, dobićete rezultat koji je jednak broju koji dobijate kada dimenziju čitave linije podelite sa dimenzijom dužeg dela. To je odnos 1.618:1. U matematici i u prirodi zlatni presek je jasno povezan sa pravljenjem centralne tačke. U aquascapingu to je tačke u koju se usmerava pogled posmatrača. Kod akvarijuma 60cm širine prema pravilu zlatnog preseka centralna tačka treba da se nalazi na otprilike 37cm:23cm, kod akvarijuma širine 90cm, centralna tačka se treba nalaziti na 55cm:35cm.

Centralna tačka je sidro u mozgu posmatrača. Svaki aquascape mora imati ovu tačku. Kod malih akvarijuma treba da postoji samo jedna centralna tačka sa više sekundarnih tačaka. Kod velikih akvarijuma neophodno je da stvorimo više centralnih tačaka od kojih će jedna biti glavna atrakcija. Svi stilovi aquascapinga koriste ovo pravilo. Od nature akvarijuma, zena, divljeg tipa, preko iwagumi ili jungle stila. Svaki od njih počinje od centralne tačke i pravila zlatnog preseka.