Internet prezentacija koristi "kolačiće". Nastavkom prelistavanja internet prezentacije saglasni ste sa korišćenjem "kolačića"!
Objavljeno: 16. decembar 2021.

Osnovna operacija u održavanju akvarijuma jeste sifoniranje - usisavanje otpada sa dna akvarijuma. To radimo zato što se otpad raspada i podiže nivo fosfata koji pogoduju algama. Trebamo usisati ostatke sa dna, kamena, peska i to što češće - optimalno jednom nedeljno. Za ovu operaciju koristimo sifon ili crevo. I pazimo da ne usisamo podlogu, biljke, pesak, ribe ili kozice.

Sledeća operacija je šišanje biljaka, kojom formiramo željeni izgled akvarijuma i pomažemo nekim biljkama redukujući druge koje brže rastu. Šišamo stable i listove, a po potrebi i presađujemo biljke. To radimo kada se ukaže potreba. Kod nekih akvarijuma sa brzorastućim biljkama to ćemo raditi svake nedelje, kod nekih možda nikad. Za rad oko biljaka koristimo makaze i pincete. Nemojte se plašiti da preterate sa šišanjem jer biljke rastu.

Sledeća operacija je hidrogen tretman, kojim po potrebi uklanjamo končaste alge i bradate alge kao i cianobakterije u ranoj fazi. Koristimo 3% hidrogen do 1ml na 1l akvarijumske vode, koji špricem prskamo po algama. Ovo radimo onda kada ima vidljivog povećanja algi koje algare očigledno ne mogu da reše sami. Jako je važno da se promeni 50% vode nakon 15-20minuta od tretmana, jer postoji rizik od trovanja kozica i nekih riba. 

Sledeća operacija je skidanje algi i kamenca sa stakla, što radimo kada se ukaže potreba za tim, što je u praksi onda kada menjamo vodu. Za ovu operaciju koristimo strugač ili sunđer za alge. I pazimo da strugačem ne izgrebemo staklo ako je žilet tup. A ako koristimo magnetni čistač, pazimo da se između magneta ne uvuče neko zrno peska, koje takođe može da izgrebe staklo. 

Onda prelazimo na filtere. Velika količina materija koje se raspadaju u filteru povećava fosfate što opet pogoduje razvoju algi, sa druge strane prljavom filteru se smanjuje protok, što opet smanjuje kapacitet filtracije i količine kiseonika koje su ribama potrebne. Neophodno je pravovremeno prati sunđere iz filtera ili predfiltera kao i pranje cevi i creva. U praksi se to radi kada se ukaže potreba - ako se smanji protok ili ako se pojave končaste alge. Naravno ovaj interval ćemo ustanoviti iz iskustva jer je svaki akvarijum priča za sebe. Mi predfiltere peremo jednom u dve nedelje ili jednom mesečno, creva jednom u 2-3 meseca a cevi jednom u dve nedelje. Unutrašnji deo filtera peremo jednom godišnje. Od opreme nam treba žica za creva i cevi i kanta u kojoj ćemo prati sunđere. Predfilter je ogromna prednost, jer nemorate otvarati filter - samo perete sunđere. 

Kad ovo rešimo promenimo 50% vode. To radimo jer su se u vodi nagomilali fosfati, gvožđe, nitrati itd... zbog dodavanja đubriva i metabolizma riba i biljaka. Jednostavno izvučemo 30-50% stare vode i ubacimo novu vodu. Kod intenzivnih akvarijuma sa CO2 to radimo jednom nedeljno, kod akvarijuma bez CO2 to radimo jednom u dve nedelje. Za ovo nam je potrebno crevo. Treba voditi računa da se obavezno doda sredstvo protiv hlora ako se koristi voda sa česme. Najbolji je Seachem prime.

Na kraju puštamo akvarijum u rad i dodajemo flokulante (Seachem clarity) koji pospešuju izbristravanje vode taloženjem sitnih čestica. Dodajemo i bakterije najbolje Seachem stability, Pristine i ADA Green Bacter. Po potrebi menjamo tečnost za drop checker - ako izbledi jednom mesečno ili jednom u dva meseca. Sipamo destilovanu vodu u brojač mehura il menjamo sijalicu kod UVC filtera (9-12meseci). Svakih 6-9 meseci treba i zameniti i regenerisati Seachem purigen ili ostale specijalne medije kao što je Phosguard. Po potrebi menjamo i dekorativni pesak, kada ga više nije moguće očistiti.